Bookmark and Share     Sitemap    

Hvordan går det ? (Vil du egentlig vide det?)

22-08-2011

Når vi mennesker møder hinanden, er der en lang række retoriske spørgsmål, som har vundet indpas i vores måde at omgås på. Et af disse standart spørgsmål er: Nå, hvordan går det så? Vi stiller det og afventer egentlig ikke svaret, for det er blevet kutyme, at den vi spørger svarer lige så retordisk: ”Det går da meget godt”.     

Det er tankevækkende, at et så vigtigt spørgsmål, som hvordan det går i – en vens / en bekendts / en kollegas / et familiemedlems – liv, er blevet så floskelagtigt og tomt et spørgsmål. Hvad er vigtigere i en samtale end at spørge ind til sin samtalepartners ve og vel? Ikke desto mindre er det tilfældet og det eneste passende svar, er den kort bekræftelse af, at ”det går da ganske udmærket”. 

Svarer man noget andet – fx at det går skidt og man har det svært – så sætter man spørgeren helt i forlegenhed; for han eller hun er allerede videre, enten i fysisk forstand eller rent mentalt til næste spørgsmål i samtalen.

Som arbejdsløs bliver man igen og igen konfronteret med det hurtige, retoriske spørgsmål; enten fra omgivelser, som ikke ved, at man er ledig – eller fra omgangskredsen, som ved det og som spørger ind til ens situation og humør. Og spørgsmålet er så, hvad pokker man skal svare?

Et menneske, som jeg har kendt i en årrække, var ude i en meget hård krise på samme tid, hvor jeg gik og kæmpede med min ledighed; og forleden kom vi til at snakke om, hvor svære disse retoriske spørgsmål egentlig kan være at håndtere.

Vores konklusion blev, at ”den lille hvide løgn” både er tilladt og nødvendig, når man møder folk, som i bund og grund er perifere. De spørger blot for at snakke, de hverken skal eller bør belastes med viden de ikke er forberedte på at få; og man skåner også sig selv lidt, ved at krybe udenom og svare undvigende.

Men overfor alle dem som ved, at man bokser med livet eller en krise, bør man melde ud og være ærlig. Ikke hensynsløst bare kaste det hele i hovedet på spørgeren, men hensynsfuldt fortælle ham eller hende, hvordan det går; og at man faktisk ikke har det særligt godt.

Kun på denne måde giver man sin omverden en reel chance for at træde i karakter og at vise empati, og man får også syretestet, om der i spørgsmålet faktisk ligger en interesse og lyst til indsigt. Især i den sidste del af min egen ledighedsperiode, hvor humøret til tider var meget i bund; valgte jeg at svare undvigende og mere optimistisk, end jeg egentlig følte det. Jeg var bange for at være en belastning for mine omgivelser og ville gerne fortsat udstråle optimisme, handlekraft og selvtillid.

Det ville jeg have gjort anderledes i dag. Dels havde jeg det dårligt med det – for det gør en endnu mere ensom og alene med problemerne; og dels fratog det mine venner og bekendte muligheden for at hjælpe og trøste mig.              


Kommentarer

 • #1
 • Morty
  12-07-2014 01:55
  Hello, my name is Morty Goldman; I just stumbled upon your site - www.slaaethjem.dk - I'm sorry to write in such an odd manner, I thought to call you but I didn't want to take up your time. What I have to say may be of great interest to you. Did you know that an overwhelming majority of businesses, organizations and celebrities buy likes and followers? What, you thought your competitor's likes and followers are organic and naturally gained? Ha ha. Just recently Gangman Style ( http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0 ) reached a record 2 billion views. Now imagine the scale of Gangnam Style's popularity being applied to your business! This is exactly how I deliver results to my clients - and I assure you that you'll be overwhelmingly pleased with the outcome.

  Give us a call: +1 (877) 410-4002
  or visit us at http://www.SuperbSocial.net


 • #2
 • Donna
  28-10-2013 14:17
  Artiklen er skr mmende deisnefv og abstrakt overfladisk. Der er jo bred politisk koncensus om at fremrykke nogle offentlige investeringer. Det afg rende sp rgsm l er hvilke og hvor Danmark f r de st rste afledte effekter? En t nketank burde forholde sig til dette. Der er ogs en vag kritik af MU'en konvergenskriterier og den meget regide fokus p inflationsbek mpelse og det rlige offentlige budgetunderskud (det sidste efterlever Danmark s ikke med den fremlagte Finanslov 2012). Men det eneste svar er, at der er "et basalt behov for at en get fokusering p de eftersp rgsm ssige aspekter". Hvad det konkret betyder kommer der ikke engang antydning af svar p : Bortset fra fremrykning af nogle offentlige investeringer, der i det store billede har marginal og relativ kortsigtet betydning. Men er det flere biler? eller f.eks. flere solceller? vi snakker om? Ikke antydning af svar eller bare till b til en problemformulering. Mere eftersp rgsel er jo ikke pr. definition godt, hvilket er (helt) forkert n r mulighedsrummet er lille. Artikel understreger gang p gang at Danmark er en lille ben konomi hvor vores reelle muligheder for at p virke den aktuelle konomiske situation er ganske begr nsede. Det er rigtig, at mulighedsrummet er begr nset, men s er det jo endnu vigtigere at fokusere p de omr der hvor vi kan g re en forskel - der g r en forskel ! Skal vi f.eks. modarbejde det sn vre fokus p (neo-liberal) inflationsbek mpelse og hvordan? Intet svar. Jeg sidder tilbage med det indtryk, at vi "bare" skal vente p at konjunkturerne vender og det kan tage lang tid .Hvorfor vi s skal have en ny regering efter at have l st den f rste artikel i "Politisk Analyse" er for mig en g de? Den kan jo kun flytte lidt rundt p "d kstolene p Titanic" og lave lidt mikro-omfordeling (fremrykning af offentlige investeringer for 10-15 mia. kr., og m ske lave et par mindre skatter ect.) Medens arbejsl sheden stiger og vi krydser fingre for at Euro-krisen ikke kommer helt ud af kontrol, for s skal der gennef res nye og brutale besparelser (under det g lden konomiske regime og paradigme i EU). At dette skulle v re en speciel socialistisk analyse, har jeg meget vanskelig ved at se. Det er jo bare mainstream makro- konomi i en uambiti s og abstrakt aftapning. Selv en blind makro konom kan efterh nden se, at MUen er (grundl ggende) fejlkonstrueret. Det har SF i vrigt sagt fra starten. Nu er sp rgsm let s , hvad skal laves om og hvordan. Men ogs her, er der ikke engang till b til et svar, eller antydning af en seri s problemformulering.JA jeg er skuffet, niveauet skal h ves markant, hvis det her skal kaldes en t nke tank.


 • #3
 • Per
  27-08-2011 15:46
  Hej Ina - og andre
  Min erfaring (ledig i nu 4 mdr.) er, at det bliver lettere fra gang til gang. I starten vekslede jeg også mellem at sige det ærligt og stikke en løgn. Men jeg var alligevel flov, når jeg ikke har ærlig.
  De sidste par måneder har jeg sagt det her gang.
  Og det er mindre og mindre ondt.
  Til dem som måske bare spørg for at sige noget, small talk, så siger jeg det osse lige ud ad posen. Nogle blir vildt overraskede og andre lidt flove. Men jeg er ligeglad - så kan de lære det :)
  Så sig det ærligt. Det blir lettere.
  Med venlige hilsner
  Per


 • #4
 • Ina
  26-08-2011 16:30
  Jeg har ikke læst din bog endnu, men du rammer noget, som jeg selv har oplevet mange gange.
  Og også noget, som jeg selv fra tid til anden kommer til. Så spørger jeg for at få santalen igang og uden rigtg at lytte efter.
  Nu er det 3 måneder siden jeg blev "slået hjem". Og det er stadig svært at tale om og måske synes du, at man skal sige det. Men ret tit må jeg tage mig selv i at stikke en hvid løgn. Jeg orker nemlig ikke at forklare og stå til regnskab.
  Nu vil jeg tænke over det, måske købe din bog og så se om jeg kan vænne mig til at være ærlig hver gang.
  Med venlig hilsen
  Ina


1 

Skriv en kommentar

Henrik Enegaard Skaanderup  | henrik-skaanderup@mail.dk